Author Topic: pFlow Collision แล้ว Particle มันขยับ  (Read 1915 times)

ihmoo

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 17
pFlow Collision แล้ว Particle มันขยับ
« on: March 01, 2013, 12:22:03 PM »
--- ถาม ---
วันก่อนมีน้องถามเรื่อง pFlow ว่า สร้าง Setup ง่ายๆ แล้ว Collision ไม่ว่าจะเป็น Udeflector หรือ Deflector ธรรมดา ต้องค่า Collide Speed เป็น Stop ก็แล้ว ค่า Bounce เป็น 0 ก็แล้ว หลัง Collide แล้วยังไง Particle มันก็จะขยับ (shift) เป็นเพราะอะไร

--- ตอบ ---
ต้องปรับ ค่า Integration Step ใน PF Source Event ครับ มันมีสองตัว Viewport: กับ Render: ปรับให้ลดลง การขยับก็จะน้อยลง เน้นนะครับว่าแค่น้อยลง การขยับก็ยังมีอยู่ สำหรับ Viewport: น้อยสุดได้แค่ 1/8 Frame ส่วน Render: ลดได้ถึง 1 Tick ซึ่งก็แทบมองไม่เห็นครับ